Joost Termont   


Joost Termont werd in 1962 in Gent geboren en groeide op in een muzikale familie. Met de basis uit de muziekacademie van Mariakerke (Gent) trok hij in 1977 naar het Lemmensinstituut te Leuven waar zijn muzikale studies uitmondden op het dubbeldiploma "Laureaat orgel en muziekpedagogie A.S.O." (1984) en een Eerste Prijs Fuga (1987).
Enkele van zijn belangrijkste leraren waren : Chris Dubois (orgel), Frans Geysen (harmonie) en Jan Hadermann (contrapunt en fuga). Hij volgde cursussen bij Jos Van Immerseel (clavecimbel) en André Isoir (orgel).

Hij gaf enige tijd les aan de Muziekacademies van Geel en Dendermonde en de Muziekhumaniora van het H.Grafinstituut te Turnhout. Momenteel is hij leraar orgel, begeleidingspraktijk en AMT aan het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans te Hasselt.

Van 1988 tot 2006 woonde hij in Turnhout en was er organist van het Koninklijk Sint-Pieterszangkoor en de Zusters van het H.Graf. Hij zetelde er in het orgelcomité van de St.-Pieterskerk en gaf muzikaal advies aan de v.z.w."Vrienden van het Begijnhof".

Tussen 1979 en 2003 was hij als koorzanger actief bij meerdere vooraanstaande koren en vocale ensembles. Naast zijn engagementen als organist, verleende hij aldus ook regelmatig zijn medewerking aan concerten, missen, opera's, CD-, radio- en TV-opnames zowel in binnen- als buitenland.

Als (koor)componist geniet hij enige appreciatie, mede dankzij de verworven compositieprijzen, interessante opdrachten en de publicatie van zijn werken. Zo werden voor de Provinciale Compositiewedstrijden (Oost-Vlaanderen) zijn "Zes Koorminiaturen"(1986) en "Drie Liefdesliederen"(1990) bekroond, ontving hij met "Boerenkermis"(1988) een tweede prijs van de Marnixring Ieper Westland en won hij in Nederland een tweede prijs van de Uitgeverij Annie Bank met een compositie op Paul Van Ostaijen's "Marc groet 's morgens de dingen"(1996).
Compositieopdrachten kreeg hij toegewezen van velerlei koren, verschillende afdelingen van de Koorfederatie Vlaanderen ( voor o.a. Flandria Cantat 2000 ; viering 40-jarig bestaan afd. Limburg ; viering Vic Nees 60 jaar , het V.F.J.K. en het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt ).

Om en bij de 120 werken vloeiden reeds uit zijn pen, waaronder bescheiden instrumentale stukken en sololiederen maar voornamelijk koor- en orgelcomposities of bewerkingen.
Uitgegeven werken zijn terug te vinden bij het A.N.Z., C.V.M., De Notenboom, Euprint en Annie Bank Choral Group. Meerdere radio-opnames en een handvol CD's bevatten enkele van zijn werken.

Met zijn broer, bariton Lieven Termont vormt hij geregeld een duo.

Made by Koen Baeten © || All rights reserved